Vorstelijke kalender
 

In 2010 vierde Koningin Beatrix haar 30-jarig ambtsjubileum. Ter ere
hiervan verscheen een speciale verjaardagskalender met schilderijen
van Gustave Nouel. Met de kalender ‘Vorsten van Oranje' wil
de Arubaanse kunstenaar benadrukken dat het koningshuis de verschillende rijks-
delen met elkaar verbindt.

De kunstenaar, die tegenwoordig in Deventer woont, komt uit een gezin
met een sterke sympathie voor het koningshuis en verdiepte zich in het
Nederlandse koningshuis.

De prachtige verjaardagskalender ‘Vorsten van Oranje' stimuleert de
koninkrijksbanden en benadrukt de brugfunctie van het koningshuis
tussen Aruba, de Nederlandse Antillen en Nederland. Nouel onder-
zocht welke vorsten en echtgenoten een belangrijke rol hadden in
deze brugfunctie en de Nederlandse geschiedenis. Dit leidde tot een
serie portretten die de kunstenaar sinds 2000 schilderde, van Willem
van Oranje en Koning Willem I tot de troonopvolgers Prins Willem
Alexander en Prinses Amalia.

Expositie ‘Rondom Oranje’

De kalender vormde een onderdeel van de expositie ‘Rondom Oranje',
die mede ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van Koningin
Beatrix wordt gehouden. Gustave Nouel was één van de hoofdexposan-
ten van deze expositie die tot en met 30 juni 2010 in de Centrale
Bibliotheek van Groningen plaatsvond.
De bedoeling is dat deze expositie een vervolg krijgt, niet alleen in Nederland maar ook elders.

Bestelling

De kalender kost € 15,95
exclusief € 2,50 aan verzendkosten binnen Nederland.
Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling per e-mail kenbaar maken via Exto of:

oranjekalender@nouel.net

o.v.v. naam, adres, woonplaats, mailadres en aantal gewenste exemplaren.